Nieuw imago vuilnisman

Er gaat iets heel revolutionairs gebeuren op de arbeidsmarkt. Iets dat er voor gaat zorgen dat het imago van de vuilnisman een enorme boost gaat krijgen. Het zal een verschuiving in de werkverdeling geven. Velen zullen iets anders willen. Het aantal sollicitaties zal overweldigend zijn. Hoe gaat de firma daar mee om?
Een gesprek met, zoals hij zelf zegt, ‘bedenker en durfal’ Lucas G.

Het idee

Lucas begint:”Hoe ik op het idee gekomen ben? Dat was eigenlijk heel eenvoudig. Ik had een gesprek op mijn toenmalige werk met de externe verzorger van het afval van ons bedrijf. Het was vakantietijd en we ontvingen klachten dat de vuilnis er nog stond, het was niet opgehaald. Ik ben toen het gesprek aangegaan met de locatiemanager van het vuilverwerkingsbedrijf. Hij vertelde mij dat hij geen personeel had in deze periode. Ik ging daar over piekeren en had opeens een helder moment. Kon hij echt geen mensen vinden? Nee, dat was het probleem niet. Er zijn mensen genoeg die graag werken. Het probleem was dat hij zijn personeel niet genoeg betaalde. Ik projecteerde dat op mijzelf. Ik vroeg mezelf: ‘zou jij voor een habbekrats vuil gaan ophalen?’ Het antwoord was heel simpel: nee, natuurlijk niet. ‘Maar wanneer zou je dat dan wel doen? Nou, heel eenvoudig, als mijn werk op waarde wordt geschat en ik krijg wat ik verdien.’ De denktank was in beweging gebracht. Nu moest ik nog mijn idee vormgeven.”

Belangrijke positie

“Het gekke is dat het als heel gewoon wordt gezien dat medewerkers zoals vuilnismannen, net als bijvoorbeeld kassamedewerkers of schoonmakers, een lage positie bekleden en dan ook daarnaar beloond worden met een erg laag salaris. Men vergeet echter dat juist deze mensen een belangrijke positie in de samenleving, in het arbeidsproces, innemen. Ga maar na: laat vuilnismannen eens een maand lang hun werk niet uitvoeren. Wat krijg je dan? Letterlijk een hoop rotzooi! Duurt het nog langer, dan krijg je naast het feit dat het overal een rotzooi wordt, een smerige omgeving met veel stank. Maar ook komen er dieren op af: ratten en insecten die dol zijn op deze rotzooi. De hygiëne is niet meer te waarborgen, ziektes ontstaan en verspreiden zich, de volksgezondheid komt ernstig in gevaar. Ik kan niet anders dan concluderen dat de vuilnisman van levensbelang is en veel beter gewaardeerd moet worden.”

Gedurfd concept

“Het bedachte concept is als volgt. Ik ben allereerst op zoek gegaan naar sponsors voor mijn project. Bedrijven die op één of andere manier een link hebben met vuilverwerking. Dat was niet genoeg. Daarna werden bedrijven benaderd die mogelijk geïnteresseerd waren in reclame maken op vuilniswagens. Daarvan waren er best wel veel. Ik heb ze allemaal mijn idee verteld en het concept dat ik voor ogen had. Het merendeel was enthousiast en we zijn gestart met de opbouw en uitvoering. Het is een gedurfd concept, want ik ben vrijwel geheel afhankelijk van de sponsorinkomsten. Maar als die goed zijn en stabiel blijven, hebben we een prachtig resultaat met veel potentie om landelijk uitgezet te worden.
Ik heb geïnventariseerd waar we zouden kunnen beginnen met de eerste test. Het moest een kleine gemeente in het midden van het land worden waar fulltime, vijf dagen in de week, werk was om vuilnis op te halen en te verwerken. Dat kon in Nieuwegein.
De plaatselijke vuilverwerkingsinstantie hebben we benaderd en we hebben afspraken gemaakt over de tarieven waarvoor wij ons vuil bij hen kunnen laten verwerken. We hebben namelijk zelf nog geen vuilverwerkingsinstallatie. Dat komt op termijn nog wel, als het concept echt aanslaat.
Er waren natuurlijk ook een paar vuilniswagens nodig. Hiervoor bestaat gewoon een marktplaats. We hebben twee goed bruikbare vuilniswagens gekocht en helemaal laten overspuiten in onze kleuren en met ons logo.”

De eerste resultaten

“We zijn heel lokaal gaan werven. Met de slogan ‘Vuilverwerkers verdienen meer in Nieuwegein‘ hebben we geadverteerd in de Molenkruier. We meldden in de advertentie wat je als vuilnisman zou kunnen verdienen. Verrassend veel mensen hebben gereageerd. Onverwacht veel, maar wel leuk! Het geeft aan dat er interesse is voor het werk. Dat kan niet los gezien worden van de verdiensten natuurlijk, maar het geeft volgens mij vooral aan dat geldelijke waardering voor het werk heel belangrijk is.
Op woensdag 6 juni zijn we gestart. De resultaten tot nu toe? Die zijn verbluffend goed. De medewerkers laten blijken plezier in hun werk te hebben en zijn flink productief. Ze brengen hun enthousiasme over op hun omgeving, met als gevolg dat er een paar wijken zijn waar al initiatieven worden uitgewerkt om nóg beter om te gaan met huisvuil. Voorbeelden? Nee, die krijg je nog niet van me. Laten ze hun ideeën eerst maar eens goed uitwerken en met ons bespreken. Maar positief is het wel!”

En na de vuilnisman?

Inmiddels kijkt Lucas alweer verder. “Dit moet in andere sectoren ook kunnen. Schoonmakers, cateringpersoneel, conciërges, facilitair medewerkers en kassamedewerkers bijvoorbeeld verdienen ook een beter imago en een beter salaris. Ik ga onderzoeken of ik daar ook ergens een opening kan vinden om die mensen belangrijker te maken.”

 

 

 

Plaats een reactie